[Te-banned] Hotel Phoenix warmest wishes for a happy holidays!

Hotel Phoenix hotelphoenix at hotelphoenix.hr
Tue Dec 20 17:13:25 CST 2016


 
					
					
						
						
							
								
									
									
										
											
												 
											
										
									
									
								
							
						
						
					
					
						
						
							
								
									
									
										
											
												 
											
										
									
									
								
							
						

						
							
								
									
									
										
											
												
												Hotel Phoenix, Sesvetska cesta 29, 10360 Zagreb-Sesvete, Croatia
												Pho: +385 01 2006 333  e-mail: hotel at phoenix.hr
												www.hotelphoenix.hr
												
											
										
									
									
								
							
						
						
					
					
						
						
							
								
									
									
										
											
												 
											
										
									
									
								
							
						

						
							
								
									
									
										
											
												Naše poruke primate jer ste poslovali s nama, registrirali se na www.hotelphoenix.hr sudjelovali u nekoj anketi ili Vas je netko od Vaših poznanika preporučio na našu listu ili smo Vašu e-mail adresu pronašli kao javno dostupnu na Internetu. Prema čl. 107., st. 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži uputu za brisanje s liste primatelja našeg newsletter-a.
											
										
									
									
								
							
						

						
							
								
									
									
										
											
												Ako više ne želište primati našu postu kliknite:
												*|Unsubscribe here|*
												 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.vmware.com/pipermail/te-banned/attachments/20161220/c540ab8b/attachment-0001.html>


More information about the Te-banned mailing list